Referanslar

Erciyas Çelik Boru Sanayii Referans Mektubu

ProAktif (ProGroup) Uluslararası Danışmanlık Şirketi tarafından, Mart 2015 - Temmuz 2016 tarihleri arasında Erciyas Çelik Boru A.Ş'de, Stratejik Turquality Yönetimi Danışmanlığı Kapsamınbda;

  • Turquality Olgunluk Seviyelerinin Tespiti ve iyileştirilmesi, (Stratejik Planlama ve Yönetimi, Kurumsal Performans ve Yönetim, Finansal Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Marka Yönetimi, Pazarlama-Satış Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme Yönetimi, Bilgi Sistemleri Yönetimi)
  • Turquality Proje Ekibinin Oluşturulması ve Eğitimi
  • Turquality süreci dahilinde proje adımında sürekli geri besleme, devamlı iyileştirme çalışmaları
  • Fonksiyonların işlevliliğinin kontrol edilmesi
  • Sistemin devamlılığını sağlamak için gerekli önerilerin sunulması ve raporlanması
  • Uygulamaya alınan tüm çalışmaların kontrolü ve iyileştirilmesi

konularında vermiş oldukları başarılı danışmanlık hizmetlerinden ötürü memnuniyetimizi belirtiyor, ProAktif (ProGroup) Uluslararası Danışmanlık Şirketinin Ekibine ve Danışman Salim ÇAM'a teşekkürlerimizi sunuyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. 

Kamil Emre ERCİYAS
YönetiKurulu kan Vekili 
Paylaş