Kurumsal

Niteliksel Değişim Yönetimi

  • İşletmenin niteliğinin artması,
  • Yüksek katma değer ve yüksek kazanç,

Paylaş